Sierpień 2017

Metoda Colina Rose – kim właściwie jest Colin?

Colin Rose to nie tylko patron Szybkiego Angielskiego, ale także znany publicysta, psycholog i doradca brytyjskiego ministerstwa edukacji, który urodził się w Londynie. Na swoim koncie ma wiele publikacji dotyczących nauki języków obcych i nie tylko (np. wspominana już we wcześniejszych wpisach „Ucz się szybciej na miarę XXI wieku”, „Master it Faster”, „FUNdamentals, Zabawy Fundamentalne” czy „Młody Mistrz”).

Metoda Colina Rose

Największym sukcesem Colina Rose jest jednak jego własna, opatentowana metoda szybkiego uczenia się języków obcych. Kluczową tezą Colina jest przekonanie, że obecni uczniowie oraz studenci będą musieli w przyszłości mierzyć się ze złożonym i ciągle zmieniającym się rynkiem pracy. Konsekwencją tego będzie potrzeba szybkiego przekwalifikowania i przystosowania do nowych zawodów, a co za tym idzie – szybkiego uczenia się. U podstaw Metody Colina Rose leży Teoria Wielorakich Inteligencji (opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 r.), którą wyjaśniamy we wcześniejszym wpisie. Metoda Colina Rose bierze pod uwagę wszystkie typy inteligencji i daje okazję do uczenia się w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych, co pozwala na opanowanie dowolnego języka obcego w zaledwie 6 miesięcy.

Szansę na przekonanie się o skuteczności Metody Colina Rose daje Instytut Colina Rose oraz jego filie rozmieszczone na terenie całej Polski – także Bydgoszczy. Instytut CR jest wyłącznym dystrybutorem kursów językowych, prowadzonych Metodą Colina Rose.

Ucz się efektywnie! W tym wpisie przekonasz się jak możesz to zrobić.

„Rewolucja w uczeniu” to bestseller, który sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy na całym świecie. Książka pokazuje jak można uczyć się efektywnie.

Jego autorzy: Gordon Dryden i Jeannette Vos  na 500 stronach swojej książki podają niezliczone przykłady na to jak efektywnie się uczyć, jak zmienia się podejście do edukacji na całym świecie i czego potrzebuje rynek pracy w aspekcie pracowników  i ich nowych kompetencji.

Autorzy odwołują się do wielu znanych naukowców, twórców metod uczenia się oraz innych przykładów z życia, które pokazują, że dawne metody biernego przyswajania wiedzy już się nie sprawdzają. W rozdziale „Poznaj swój zadziwiający  mózg” jest odniesienie do teorii inteligencji wielorakich profesora Howarda Gardnera z Uniwersytetu Harvarda i opis tych inteligencji oraz jak posiadanie dominującego typu wpływa na nasz preferowany sposób uczenia się.(Test możesz zrobić bezpłatnie na naszej stronie i wynik dostaniesz od razu)

Książka jest  ciekawa nie tylko dla dorosłych; jak oni mogą zmienić swój sposób uczenia się, ale także dla rodziców jak uczyć dziecko i na co trzeba zwracać uwagę w jego wychowaniu  od najmłodszych lat. To naprawdę cenne rady, które mogą sprawić, że nauka będzie przyjemniejsza, a efekty długotrwałe.

Dla wszystkich interesujących się edukacją ta pozycja dostarczy, może nie nowej wiedzy na ten temat, ale wiedzy zebranej oraz usystematyzowanej z licznymi przykładami zastosowań w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych , także w firmach.

I na  koniec wskazówka Colina Rose z tej samej książki, jak uczyć się szybciej, trening MASTER.

Ucz się efektywnie. Przekonaj się jak możesz to zrobić na blogu AIE.

M – myśl o sukcesie

A – absorbuj informacje

S – szukaj znaczenia

T – trenuj pamięć

E – eksponuj to co umiesz

R – rozmyślaj o tym jak się nauczyłeś

Wypróbuj metodę MASTER i ucz się efektywnie!

Ucz się efektywnie! Przekonaj się jak możesz to zrobić!