Kim właściwie jest Colin Rose?

Metoda Colina Rose – kim właściwie jest Colin?

Colin Rose to nie tylko patron Szybkiego Angielskiego, ale także znany publicysta, psycholog i doradca brytyjskiego ministerstwa edukacji, który urodził się w Londynie. Na swoim koncie ma wiele publikacji dotyczących nauki języków obcych i nie tylko (np. wspominana już we wcześniejszych wpisach „Ucz się szybciej na miarę XXI wieku”, „Master it Faster”, „FUNdamentals, Zabawy Fundamentalne” czy „Młody Mistrz”).

Metoda Colina Rose

Największym sukcesem Colina Rose jest jednak jego własna, opatentowana metoda szybkiego uczenia się języków obcych. Kluczową tezą Colina jest przekonanie, że obecni uczniowie oraz studenci będą musieli w przyszłości mierzyć się ze złożonym i ciągle zmieniającym się rynkiem pracy. Konsekwencją tego będzie potrzeba szybkiego przekwalifikowania i przystosowania do nowych zawodów, a co za tym idzie – szybkiego uczenia się. U podstaw Metody Colina Rose leży Teoria Wielorakich Inteligencji (opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 r.), którą wyjaśniamy we wcześniejszym wpisie. Metoda Colina Rose bierze pod uwagę wszystkie typy inteligencji i daje okazję do uczenia się w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych, co pozwala na opanowanie dowolnego języka obcego w zaledwie 6 miesięcy.

Szansę na przekonanie się o skuteczności Metody Colina Rose daje Instytut Colina Rose oraz jego filie rozmieszczone na terenie całej Polski – także Bydgoszczy. Instytut CR jest wyłącznym dystrybutorem kursów językowych, prowadzonych Metodą Colina Rose.