Myślisz, że jesteś inteligentny?

Myślisz, że jesteś inteligentny?

A może wprost przeciwnie, raczej sądzisz, że plasujesz się gdzieś między szympansem, a średnio rozgarniętą amebą? 😉 W pewnym sensie, obie opcje dotyczą Ciebie…Tylko proszę, nie obrażaj się, absolutnie nie mam zamiaru Cię obrazić Drogi Czytelniku, po prostu odpowiedź nie jest taka prosta…

Myślisz, że jesteś inteligentny?

Cofnijmy się w czasie… Jest rok 1983, młody naukowiec-psycholog Howard Gardner na nowo definiuje pojęcie inteligencji, rozszerza ją poza umiejętności mierzalne za pomocą testów na inteligencję. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków, podzielonych na umiejętności społecznie użyteczne i cenione, stąd:

  1. Inteligencja językowa
  2. Inteligencja muzyczna
  3. Inteligencja interpersonalna
  4. Inteligencja intrapersonalna
  5. Inteligencja matematyczno-logiczna
  6. Inteligencja przestrzenna
  7. Inteligencja cielesno-kinestetyczna
  8. Inteligencja przyrodnicza

Każda z nich obejmuje zdolności i umiejętność, które definiują nas i, co najważniejsze, każdy z nas posiada każdy z powyższych typów bardziej lub mniej rozwinięty, a wiedza o tym, który z nich dominuje może nam pomóc w życiu codziennym, pracy i nauce!

Jeśli nie wiesz, która inteligencja dominuje u Ciebie, zapraszamy na naszą stronę, gdzie dowiesz się wszystkiego wypełniając krótki test!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.