Naucz się najpiękniejszego języka na świecie!

Język włoski z roku na rok zyskuje coraz to więcej zwolenników. Na czym polega jego sukces i dlaczego warto się go uczyć?

Jak znajomość każdego innego języka obcego, włoski wzmacnia Twoją pozycję na rynku pracy. Ponadto znając go już tylko krok dzieli Cię od nauczenia się hiszpańskiego lub francuskiego. Uważany za najpiękniej brzmiący język świata, dla nas Polaków jest również stosunkowo prosty! Poza nauką języka masz możliwość poznania włoskiego stylu bycia, gdzie moda, piękno i kultura stanowią część codzienności Italii. Poznasz gesty i dowiesz się, czym jest między innymi „mano a carciofo”, czyli „dłoń-karczoch”. Nauczysz się słówek i wyrażeń używanych przez Włochów w codziennym życiu. Dzięki temu jadąc do Włoch lub rozmawiając z rodowitymi mieszkańcami Bel Paese (czyli Pięknego Kraju jak sami określają Italię) masz możliwość poczuć się jak u siebie w domu.
Czy musimy wymieniać kolejne zalety nauki języka włoskiego?

Dodamy tylko, że kurs realizowany przez Akademię Innowacyjnej Edukacji jest ciekawy, pełen ciekawostek z życia we Włoszech oraz przeprowadzany w przyjaznej atmosferze. Naucz się najpiękniejszego języka na świecie!

 


La lingua italiana di anno in anno guadagna sempre più sostenitori. Qual è il suo successo e perché vale la pena impararla?

Come la conoscenza di qualsiasi altra lingua straniera, l'italiano rafforza la tua posizione nel mercato del lavoro. Inoltre, conoscendolo c’è solo un piccolo passo all'apprendimento dello spagnolo o del francese. Considerata la lingua più bella del mondo, per noi polacchi è anche relativamente semplice! Oltre ad apprendere la lingua, hai l'opportunità di conoscere lo stile di essere italiano, dove la moda, la bellezza e la cultura fanno parte della vita quotidiana dell'Italia. Conoscerai i gesti e scoprirai cosa significa "mano a carciofo". Imparerai le parole e le espressioni usate dagli italiani nella vita quotidiana. Grazie a questo, se vieni in Italia o parli con i nativi del Bel Paese (come loro stessi chiamano l'Italia), avete l'opportunità di sentirvi a casa.

Risulta necessario elencare ulteriori vantaggi dell'apprendimento dell'italiano?

Aggiungiamo solo che il corso implementato dall’Accademia di Educazione Innovativa è interessante, ricco di fatti interessanti sulla vita in Italia e svolto in un'atmosfera amichevole. Impara la lingua più bella del mondo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *